Tex Year Vietnam Co., Ltd
Song Than 1 Industrial Zone, Đường số 8, Dĩ An, Bình Dương


SĐT: 0274 3737 492
Email:
wenfengh@texyear.com