TEX YEAR VIET NAM Co., LTD
Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Mr DƯỞNG : 0776942559 Email: vaduong@texyear.vn
Mr ĐẠT: 0986325810