KEO NÓNG CHẢY

Keo nóng chảy
hotmelt tex year

Loại thông dụng của keo nóng chảy đa số là keo nóng chảy dòng EVA, keo nóng chảy truyền thống, mục đích sử dụng rộng rãi thông thường, thích hợp cho nhu cầu dính không có yêu cầu đặc biệt.

Keo nóng chảy dòng EVA thích hợp dùng cho dán giấy bao bì loại thông dụng, đối ứng giấy carton thông thường. độ đứt dây keo khi thao tác sản phẩm tốt, kinh tế,tỷ lệ sử dụng trong ngành đóng gói thông thường cao, đặc biệt thích hợp cho quy trình sản xuất tốc độ nhanh tự động hóa.

Có ưu thế giá cả, keo nóng chảy dòng EVA là hệ thống công thức keo nóng chảy sử dụng nhiều nhất trong ứng dụng trên thị trường.

Ngành nghề ứng dụng bao gồm: ngành bao bì thực phẩm và đồ uống cấp FDA, ngành đóng sách, ngành giày, ngành đồ gia dụng gỗ, ngành đồ chơi, ngành trang sức, ngành lắp ráp, DIY, ngành máy lọc không khí, ngành máy lọc nước uống cấp NSF, ngành xe hơi…

Leave a Reply

0274.3737.492
challenges-icon chat-active-icon