nem

HOTMELT SỬ DỤNG CHO NỆM LÒ XO

Đệm giường
hotmelt dán túi lò xo, vãi không dệt

Trong quá trình sản xuất đệm giường, việc tạo đệm giường là từ nhiều tầng vật liệu, cần phải kết dính vải không dệt, bông xốp, bông thông khí, thảm lông, lông và các phần vải bông khác bao phủ lên túi lò xo, vì thế có thể sử dụng keo nóng chảy dạng không hòa tan, thân thiện với môi trường để tiến hành thao tác tạo lập kết dính, việc sử dụng keo nóng chảy trong 3 trình tự lắp ráp đệm giường là: kết dính bông xốp mỏng (kết dính bông xốp tầng trên dưới để tạo đệm giường, đệm giường ghi nhớ kết dính bông xốp song tầng), tạo lắp đệm giường, dán các tầng vật liệu.

Keo lắp ráp đệm giường dạng túi lò xo dùng cho vải không dệt và để kết nối vải không dệt, và liên kết túi lò xo riêng lẻ thành mặt giường theo nhu cầu to nhỏ, việc dùng keo thao tác cần phải có đủ thời gian sử dụng thích hợp, không được làm nhanh quá; phải có đủ độ nhão dính thích hợp, khi thao tác không được chảy tràn; hơn nữa phải nhanh chóng đông rắn lại; keo dính cũng cần phải có độ mềm nhất định.

Công đoạn dán túi lò xo nệm sử dụng keo Tex Year

One Response

Leave a Reply

0274.3737.492
challenges-icon chat-active-icon