HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KEO HAI THÀNH PHẦN DÙNG GHÉP GỖ

1.Chuẩn bị gỗ ghép

  • – Độ ẩm gỗ ghép ( 10-14)% : được kiểm tra bằng máy đo độ ẩm
  • – Độ ẩm gỗ của 2 thanh liền kề không nên chênh lệch quá 2%
  • -Phôi gỗ cần được ép trong khoảng thời gian 12 tiếng sau khi bào mặt ghép
  • – Bề mặt gỗ cần phải thẳng , phẳng, không có bụi bẩn ,  cạnh bị cháy ,chất dầu hay chất nhựa bám vào